POLIKLINIKA PREVENTIS

Kinesiotaping

Naša misija je pružanje učinkovite, kvalitetne usluge

Metodu elastičnih traka ili kinesiotaping primjenjujemo kod povišenog ili sniženog tonusa mišića, kod ozljeda ligamenata i tetiva, za korekciju posture, fascije ili patele te za bolji protok limfe.

PROCES TERAPIJE

Što je kinesiotaping?

Kinesiotape je elastična terapeutska traka čiji je cilj terapijsko djelovanje na mišiće, tetive i ligamente. Rezultat primjene Kinesiotape trake su poboljšana funkcija mišića, manji mišićni zamor, bolja fleksibilnost i manja mogućnost ozljeda. Učinak trake je stimulacija otklanjanja limfnih produkata, poticanje cirkulacije te ispravljanje mišićnog rada kod čovjeka u pokretu.

Kinesiotape trake daju potporu mišićima i zglobovima te im je cilj optimizacija i povećanje opsega pokreta. Mogu se primjenjivati u cijeloj populaciji, od djece do starijih osoba te se uspješno primjenjuju u raznim ortopedskim, neuromuskularnim i neurološkim stanjima. Utvrđen je značajan utjecaj na bolove i smetnje funkcije između mišića, zglobova i okolnog tkiva. Cilj je Kinesiotape trake ukloniti disbalans između snage i fleksibilnosti mišića. Ova se metoda vrlo uspješno primjenjuje u kombinaciji s manualnom terapijom.

Često postavljena pitanja

Kod sportaša pri mišićnom umoru prostor između kože, fascije i mišića je smanjen što dovodi do smanjen protok limfne tekućine u tom području. Rezultat je povišeni tlak limfne tekućine, pritisak na tkiva i iritacija receptora za bol u koži, što dovodi do lokalnog stvaranja boli.

Primjenom Kinesiotape trake cilj je ukloniti nesklad između tih struktura te povećati prostor između kože, fascije i mišića. Traka se postavlja na način da se stvara nabor na koži što omogućuje povećanje prostora između kože i mišića. Rezultat je optimalni protok limfe, bolja arterijska i venska cirkulacija, smanjeni podražaj na bolne receptore i uklanjanje boli te naposljetku brži oporavak. Također se korigira položaj zglobova i smanjuje mišićna napetost kod većeg mišićnog zamora uslijed dužeg sjedenja.

Način primjene kinesiotape trake ovisi o problemu kojeg pacijent ima te se izvodi nakon detaljno učinjenog pregleda, analize posture i anamneze. 

 • Kod povišenog ili sniženog tonusa i kod ozljede mišića (normalizacija tonusa, smanjenje boli, povećanje elastičnosti)
 • Kod ozljeda ligamenata i tetivnog aparata (smanjenje boli, povećanje elastičnosti)
 • Korekcijsko postavljanje trake (korekcija funkcije, posture, fascije, patele)
 • Protok limfe (podizanje kože, bolji protok limfe, smanjenje edema)
 • ozljeda ligamenta
 • ozljeda tetiva (smanjenje boli, veća fleksibilnost tkiva)
 • korekcije posture (optimizacija mišićnih odnosa)
 • korekcije fascije
 • korekcije zglobnih odnosa
 • bolji protok limfe (podizanje kože, dekompresija između kože i mišića, smanjenje edema)
 • ujednačavanje povišenog ili sniženog tonusa mišića
Zakažite svoj pregled već danas i brzo riješite svoje zdravstvene brige!
Prijava na newsletter

Prijavite se na naš newsletter i ostvarite popust od 10% na posebne pakete terapije koje smo pripremili samo za Vas.